I Områderne som er markeret med gult, har vi fotograferet stort set alle lystbådehavne og ankerpladser fra luften.

Finder du ikke billeder af en bestemt havn i vores online billedarkiv, så spørg efter den her