Jens Albinus som Hamlet, Thomas Milton som Gyldenstierne og Thomas Corneliussen som Rosenkranz<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0002b
Jens Albinus som Hamlet<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0004d
Nicolai Dahl Hamilton som Horatio og Jens Albinus som Hamlet<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0005b
Kirsten Olesen som Gertrud<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0012a
Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003
hamlet_03_0013b
Jens Albinus som Hamlet og Signe Egholm Olsen som Ophelia<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0021b
Kirsten Olesen som Gertrud og Jens Albinus som Hamlet<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0024a
Jens Albinus som Hamlet<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0034a
Jens Albinus som hamlet og Johan Rabaeus som Claudius<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0051b
Signe Egholm Olsen som Ophelia og Michael Asmussen som Laertes<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0052a
Signe Egholm Olsen som Ophelia og Kristian Halken som Polonius<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003
hamlet_03_0055a
Jens Albinus som Hamlet og Kirsten Olesen som Gertrud<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0060b
Jens Albinus som Hamlet<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0068a
Jens Albinus som Hamlet<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0071a
Jens Albinus som Hamlet og Kristian Halken som Graver<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0072b
Kirsten Olesen som Gertrud og Johan Rabaeus som Claudius<br>Hamlet, Kronborg Slot, 31. juli - 14. august 2003<br>
hamlet_03_0090a
Bestil billede her.