RettighederOphavsret

Ophavsret til alle billeder på denne hjemmeside tilhører Fotograf Arne Magnussen eller den anførte fotograf.

Billederne kan frit bruges til layout, men ved enhver form for offentliggørelse skal originalen bestilles hos Arne Magnussen.

Fotografens navn skal altid anføres ved offentliggørelse.

Billederne er alle godkendt til pressebrug. Motiver som ikke indeholder personer, er ligeledes godkendt til genre- og reklamebrug.
Billeder hvori der indgår personer, kan dog i de fleste tilfælde godkendes til reklame- og genrebrug efter nærmere aftale.

Billederne anvendes på brugerens ansvar, herunder ansvar for misvisning, krænkende tekster eller lignende i forbindelse med offentliggørelse.

Ligeledes har brugerne ansvaret for at den sammenhæng hvori billedet anvendes ikke virker krænkende for modellerne.

Hvis der i et billede indgår eksempelvis et kunstværk omfattet af ophavsret, er brugeren af billedet alene ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra indehaveren af ophavsretten til værket.